12 NASVETOV ZA ZMANJŠANJE OGROŽENOSTI Z RAKOM

Tobačni dim iz okolja

icon-tobacco V vašem domu naj ne bo tobačnega dima. Podpirajte prepoved kajenja na delovnem mestu.

Izpostavljenost tobačnemu dimu iz okolja doma ali na delovnem mestu je povezana s preprečljivimi boleznimi, vključno z rakom. Pregled škodljivih učinkov na zdravje, ki jih povzroča uporaba tobaka in vdihavanje tobačnega dima iz okolja, je prikazan na sliki 1.

Dom je lahko pogosto kraj, kjer smo izpostavljeni tobačnemu dimu iz okolja. Po Evropi je sprejemanje prepovedi kajenja doma različno, pri čemer se razširjenost domov brez tobačnega dima med državami giblje od 31 % do več kot 90 %. Zaželena je večja zaščita pred tobačnim dimom iz okolja, ki se lahko doseže s tem, da kadilci in nekadilci prepovejo kajenje doma in v avtomobilih.

V tistih evropskih državah, v katerih je kajenje na delovnem mestu še vedno dovoljeno, bi bilo najbolje sprejeti celostne politike prepovedi kajenja na delovnem mestu, kot je navedeno v 8. členu Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom, da bi bili vsi zaposleni državljani enako in v celoti zaščiteni pred tobačnim dimom iz okolja. Priporočilo Sveta z dne 30. novembra 2009 o okolju brez tobačnega dima, ki temelji na 8. členu Okvirne konvencije SZO za nadzor nad tobakom, je države članice pozvalo k izvajanju okolja brez tobačnega dima v zaprtih javnih in delovnih prostorih ter v javnih prevoznih sredstvih. Obsežnost in stopnja izvajanja teh prepovedi se med državami članicami razlikujeta.

Slika 1: Posledice, ki so običajno povezane z uporabo tobaka in vdihavanjem tobačnega dima iz okolja na zdravje

consequences-tobacco-second-hand-smoke

Vir: prirejeno po poročilu The Health Consequences of Smoking – 50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General (Zdravstvene posledice kajenja – 50 let napredka: Poročilo ministra za zdravje). Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, leto 2014, z dovoljenjem U. S. Department of Health and Human Services