O tem, koliko vrst raka dejansko povzročajo kemične snovi v okolju, imamo dve napačni predstavi.

Prvič, največje tveganje predstavlja močna večletna izpostavljenost, denimo izpostavljenost pri delu, ki je povezana s tveganjem za nastanek raka, medtem ko izpostavljenost isti snovi na ravni okolja predstavlja mnogo manjše tveganje.

Drugič, „tveganje“ za posameznika lahko pomeni nekaj drugega za celotno prebivalstvo. Tveganje pljučnega raka, ki ga povzroča onesnaženost zraka ali tobačni dim iz okolja, je za posameznika razmeroma majhno, lahko pa povzroči precejšnje število primerov raka glede na celotno prebivalstvo, če je temu izpostavljeno veliko ljudi, medtem ko lahko močna izpostavljenost v razmeroma majhni skupini delavcev povzroči veliko tveganje za nastanek raka pri posameznikih, ki so bili snovi izpostavljeni, glede na celotno prebivalstvo pa bo povzročila le nekaj primerov raka.