Za večino rakotvornih kemičnih snovi v okolju so najučinkovitejši ukrepi predpisi in ukrepi skupnosti, namenjeni zmanjšanju in odpravi teh snovi, ne pa osebni ukrepi. Vendar je pomembno vedeti, čemu smo izpostavljeni, da lahko sprejmemo informirane odločitve o svojem zdravju. V nadaljevanju je nekaj primerov, kaj lahko storite sami:

  • Da doma in v neposrednem okolju ne bo tobačnega dima, ne dovolite kajenja v notranjih prostorih ali vozilih.
  • Pozorni bodite na kemikalije v izdelkih, ki jih kupujete za osebno uporabo; preberite navodila za varno in pravilno uporabo, če so na voljo, ter se jih natančno držite.
  • Če morate odstraniti azbest, tega ne smete storiti sami, pač pa morate najeti strokovnega izvajalca. Nobenih odpadkov iz azbesta ne smete odlagati v okolje.
  • Uporabo kemikalij omejite na dobro prezračene sobe ali jih uporabljajte na prostem.
  • Onesnaženje zraka v zaprtih prostorih lahko zmanjšate z ustreznim prezračevanjem. Uporabljajte energetsko-učinkovite gospodinjske aparate (za gretje, hlajenje itd.) in se izogibajte odprtemu sežiganju organskih snovi, kot so les ali vrtni odpadki, da bi zmanjšali onesnaženost zraka.
  • K zmanjšanju onesnaženosti zraka lahko pripomorete tudi z osebnimi ukrepi (kot je omejitev uporabe avtomobilov in njihovo pravilno vzdrževanje ali uporaba kolesa ali javnega prevoza).
  • K čim večjemu zmanjšanju onesnaževanja pitne vode in zemlje lahko prispevate z ustreznim odlaganjem kemikalij za uporabo v gospodinjstvu (npr. pesticidi, barve) ali farmacevtskih izdelkov ter z zmanjšanjem količine odpadkov.
  • K bolj zdravemu okolju lahko prispevate tudi z ozaveščanjem, kar lahko vodi v ukrepe splošne javnosti ali skupnosti.