Evropski kodeks proti raku opisuje ukrepe, s pomočjo katerih lahko zmanjšate tveganje nastanka raka. Več priporočil ko boste upoštevali, nižje bo vaše tveganje nastanka raka.

Vendar vsi nimajo istih možnosti za zmanjšanje tveganja. Na način življenja vplivajo tudi socialne in ekonomske okoliščine, v katerih se ljudje rodijo in živijo. Te okoliščine so deloma posledica političnih, kulturnih in okoljskih dejavnikov, ki niso neposredno pod osebnim nadzorom.

Preprečevanje raka je najuspešnejše takrat, ko vladne politike in ukrepi olajšajo sprejemanje zdravih odločitev in zaščitijo državljane pred povzročitelji raka.

Tako je na primer potrebnih več politik, ki bi otežile nakup in kajenje tobačnih izdelkov ter olajšale telesno dejavnost in zdravo prehrano. Za nadaljnje zmanjšanje onesnaženosti zraka je potrebno izvrševati oz. okrepiti predpise.

posamezniki, zdravstveni svetovalci ter družbe in skupnosti na področju raka bi morali skupaj spodbujati in podpirati politike in ukrepe, ki olajšujejo sprejemanje zdravih odločitev in ustvarjanje okolja, ki ljudem pomaga, da preprečijo raka in doživijo zdravo starost.