Kaj se šteje za „varen odmerek“, je zapleten koncept, ki je poleg znanstvenih dokazov (toksičnost) odvisen od več dejavnikov, denimo od gospodarskih dejavnikov (stroškov odprave ali zmanjšanja izpostavljenosti), dejavnikov javnega zdravja (skupni stroški zdravljenja bolezni v skupnosti) ter družbenih in političnih dejavnikov (kaj se šteje za sprejemljivo po mnenju najširše javnosti in politikov).

Na splošno za rakotvorne snovi ni določenega „varnega odmerka“, pač pa je priporočljivo 100 % izogibanje, denimo za nekatere rakotvorne snovi, povezane z delom, kot je azbest. To pa ni mogoče za številne okoljske kemične snovi, kot so nekatera onesnaževala zraka. Evropska unija za odpravo izpostavljenosti denimo prepoveduje vse vrste uporabe azbesta. Vendar so nekatere izpostavljenosti tako nizke, da jih družba za zdaj šteje za sprejemljive. Evropska unija je za varovanje zdravja ljudi vzpostavila dve mejni vrednosti za delce (PM10), tj. sestavina onesnaženosti zraka: dnevna srednja vrednost delcev PM10 in letna srednja vrednost delcev PM10 (direktiva o kakovosti zraka 2008/50/ES).