Da. V nekaterih poklicnih okoljih ali v delovni zgodovini posameznika obstaja možnost izpostavljenosti več poklicnim rakotvornim snovem hkrati ali zaporedoma. Običajne kombinacije so: radon ali arzen in kristalni kremen, azbest in policiklični aromatski ogljikovodiki (PAO) ali krom in spojine niklja.

Kajenje pogosto precej doprinese k tveganju, povezanem s poklicnimi rakotvornimi snovmi. Pri delavcih z azbestom je na primer tveganje za nastanek pljučnega raka mnogo večje pri tistih, ki tudi kadijo, pri čemer je pri teh posameznikih kajenje močnejši dejavnik tveganja kot azbest.