Najboljši pristop je, da najnovejše informacije poiščete pri zanesljivih virih, kot so pristojni zdravstveni organi.

Dejansko obstaja na tisoče kemikalij, ki smo jim lahko med življenjem izpostavljeni. Nekatere morda povečujejo tveganje za nastanek raka. Prebivalci Evropske unije pa bodo le nekaterim od njim izpostavljeni do take stopnje, ki je realno zaskrbljujoča.

Kako lahko vemo, katere izpostavljenosti so zaskrbljujoče? Izražena je bila na primer zaskrbljenost glede izpostavljenosti ftalatom v izdelkih, ki vsebujejo plastiko. Sredstva javnega obveščanja so temu vprašanju posvetila ogromno pozornosti. Vendar, kot je v programu monografij ocenila Mednarodna agencija za raziskovanje raka (IARC), izpostavljenost ftalatom ni priznana kot povzročitelj raka. Poleg tega v Evropski uniji obstajajo postopki, s katerimi se ocenjujejo kemikalije ali druge snovi, opredeljujejo tiste, ki so ali bi lahko bile rakotvorne za ljudi, ter urejajo stopnje izpostavljenosti. Za ugotovitev, da je neka snov rakotvorna, morajo vse znanstvene dokaze oceniti strokovnjaki v neposrednih študijah. Evropska unija je sprejela pomembne pobude za varovanje zdravja ljudi in zaščito okolja pred snovmi, opredeljenimi kot možnimi povzročitelji raka.