12 NASVETOV ZA ZMANJŠANJE OGROŽENOSTI Z RAKOM

Tobak

icon-tobacco Ne kadite. Ne uporabljajte tobačnih izdelkov v kakršni koli obliki.

Tobak je vodilni vzrok preprečljivih bolezni in smrti po svetu.

Je tudi poglavitni povzročitelj raka. Najnevarnejša uporaba tobaka je kajenje, ki povzroča največ s tobakom povezanih bolezni. Zaradi kajenja cigaret umre več kot polovica dolgotrajnih kadilcev.

Zaradi uporabe tobaka vsako leto umre približno 6 milijonov ljudi in nastane za več kot pol bilijona dolarjev gospodarske škode po svetu. Tobak bo v tem stoletju pokončal kar milijardo ljudi, če se ne bo začela hitro izvajati Okvirna konvencija Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za nadzor nad tobakom (konvencija FCTC). V Evropi so bila v nedavno revidirani direktivi o tobačnih izdelkih (2014/40/EU) določena pravila o nadzoru nad proizvodnjo, predstavitvijo in prodajo tobačnih in povezanih izdelkov, da bi se uskladile razlike med državami glede nadzora nad tobakom ter tako bolje zavarovalo javno zdravje prebivalstva.

Pregled škodljivih učinkov na zdravje, ki jih povzroča tobak, je prikazan na sliki 1.

Slika 1: Posledice uporabe tobaka in izpostavljenosti tobačnemu dimu iz okolja za zdravje

consequences-tobacco-second-hand-smoke

Vir: prirejeno po poročilu The Health Consequences of Smoking – 50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General (Zdravstvene posledice kajenja – 50 let napredka: Poročilo ministra za zdravje). Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, leto 2014, z dovoljenjem U. S. Department of Health and Human Services