Najboljši pristop je, da najnovejše informacije poiščete pri zanesljivih virih, kot so lokalni zdravstveni organi.

V nekaterih primerih se lahko izpostavljenost številnim snovem, na primer onesnaževalom v zraku, poveča v bližini industrijskih območij (npr. sežigalnic, deponij odpadkov ali predelovalnih obratov) in lahko občasno preseže sprejemljive mejne vrednosti. Poleg tega smo pogosto zelo zaskrbljeni, ko sredstva javnega obveščanja poročajo o potencialno nevarnih kemikalijah v vodi, živilih, zemlji ali zraku in t. i. grozdih raka (posamična manjša območja, kjer se pojavlja več rakavih obolenj). Vendar je bilo v Evropski uniji v zadnjih letih zelo malo primerov, v katerih so bile strupene snovi povezane z ustreznim povečanjem števila rakavih obolenj. Kljub temu pa si je treba z vsemi sredstvi prizadevati, da bi bila izpostavljenost prebivalstva onesnaženim območjem čim manjša in da bi se ta območja nadzorovala.

Zrak je lahko močno onesnažen tudi na območjih gostega prometa. Za zmanjšanje izpostavljenosti onesnaženosti zraka so potrebni skupni ukrepi družbe in vlad. Medtem ko mora vlada odločiti, urediti in spremljati predpise ter zagotoviti alternativne možnosti uporabi osebnih avtomobilov, lahko vsak posameznik k manjšemu prometu prispeva tako, da uporablja alternativne možnosti, kot so javni prevoz, souporaba osebnih vozil ali vožnja s kolesom.