O kodeksu

Evropski kodeks proti raku je pobuda Evropske komisije za obveščanje javnosti o ukrepih, ki jih lahko posamezniki sprejmejo zase ali za svoje družine za zmanjšanje tveganja nastanka raka. V trenutni četrti različici je dvanajst priporočil, ki jih lahko večina ljudi upošteva brez posebnih spretnosti ali svetovanja. Več priporočil ko ljudje upoštevajo, nižje je njihovo tveganje za nastanek raka. Ocenjuje se, da bi bilo mogoče preprečiti skoraj polovico vseh smrtnih primerov zaradi raka v Evropi, če bi vsi upoštevali priporočila.

Četrta različica kodeksa je objavljena na tej spletni strani, skupaj z Vprašanji in Odgovori, ki zagotavljajo dodatne informacije o vsakem priporočilu in relevantnih vidikih preprečevanja raka. V teh informacijah so pojasnjena tveganja za nastanek raka, obravnavana v vsakem priporočilu, in opisana podrobna navodila, kako lahko ljudje zaščitijo sebe in svoje družine.

Prva različica kodeksa je bila objavljena leta 1987. Četrto različico so v letih 2012 in 2013 pripravljali onkologi, znanstveniki in drugi strokovnjaki iz celotne Evropske unije v okviru projekta, ki ga je koordinirala Mednarodna agencija za raziskovanje raka, s finančno podporo zdravstvenega programa EU. Pri oblikovanju priporočil so strokovnjaki upoštevali najnovejše razpoložljive znanstvene dokaze. Vsi strokovnjaki, ki so prispevali k četrti različici, so bile pozvani, naj delujejo neodvisno in le na podlagi svojih strokovnih mnenj, ne glede na položaj katere koli organizacije ali institucije. Strokovnjaki so bili tudi pozvani, naj prijavijo kakršne koli dejanske ali domnevne interese, povezane s področjem.

Prispevki strokovnjakov so plod dveletnega multidisciplinarnega sodelovanja, v okviru katerega so delovne skupine zbrale in pregledale relevantne dokaze. Znanstveno in tehnično podporo delovnim skupinam pri identifikaciji in analizi relevantnih dokazov je zagotavljala skupina epidemiologov z izkušnjami na področju sistematičnega pregleda znanstvene literature. Namen priporočil v kodeksu in relevantni dokazi so obrazloženi v znanstvenih člankih, ki so ga pripravile delovne skupine.

Besedilo priporočil so potrdile delovne skupine v sodelovanju s strokovnjaki na področju obnašanja in komuniciranja ter glavnima nosilcema projekta ob upoštevanju, da je ciljna populacija splošna javnost. Znanstveni odbor, sestavljen iz vrhunskih znanstvenikov in prestižnih voditeljev na področju preprečevanja raka v Evropi, je zagotovil neodvisni znanstveni nadzor projekta in ga na koncu tudi odobril. Glavna nosilca projekta sta vodila znanstveni sekretariat projekta na sedežu Mednarodne agencije za raziskovanje raka.

The September issue of the European Journal of Cancer features an interview of European Code Against Cancer IARC project leaders Drs Lawrence von Karsa and Joachim Schüz. Watch video

Organising Committees