Opis

Okolnosti vystavenia a súvisiace povolania

Kremeň, najbežnejší kryštalický polymorf kremíka nachádzajúci sa v prírode, sa hojne vyskytuje vo väčšine typov hornín, najmä v žule, pieskovci a kremenci, ako aj v piesku a pôde.

Vzhľadom na široké využitie materiálov obsahujúcich kremeň môžu byť pracovníci vystavení kryštalickému kremíku v mnohých odvetviach a povolaniach:

  • činnosti, ktoré zahŕňajú presun pôdy (napr. ťažba, poľnohospodárstvo, výstavba, lom),
  • demontáž výrobkov obsahujúcich kremík (napr. demolácia murív a betónu),
  • spracovanie alebo používanie výrobkov obsahujúcich piesok a iných výrobkov obsahujúcich kremík (napr. zlievarenské procesy, ako napríklad odlievanie, inštalácia a oprava pecí; abrazívne čistenie; výroba skla, keramiky, abrazív, cementu).