Opis

Okolnosti vystavenia a súvisiace povolania

Skupina prirodzene sa vyskytujúcich vláknitých minerálov so súčasnou alebo historickou komerčnou užitočnosťou pre svoje fyzické a chemické vlastnosti. Azbest sa používa na izoláciu v budovách a ako zložka viacerých výrobkov, ako sú napríklad strešné šindle, vodné potrubia, hasiace deky a plastové plnivá, ako aj spojky a brzdové obloženia, tesnenia a doštičky pre automobily.
Hlavné formy azbestu sú chryzotil (biely azbest) a krokydolit (modrý azbest). Ďalšie formy sú amozit, antofylit, tremolit a aktinolit.

K vystaveniu azbestu dochádza prostredníctvom vdychovania vlákien:

  • predovšetkým z kontaminovaného vzduchu v pracovnom prostredí,
  • k najvyššej úrovni vystavenia dochádza počas miešania s inými surovinami a obrábania výrobkov obsahujúcich azbest za sucha pomocou abrazívnych nástrojov,
  • k vystaveniu môže dôjsť aj počas inštalácie a používania výrobkov obsahujúcich azbest a pri údržbe vozidiel,
  • vystavenie môžu spôsobiť aj vlákna zachytené na odevoch pracovníkov pracujúcich s azbestom, ktoré sa tak prenesú aj do domácností

Používanie azbestu je v súčasnosti v Európskej únii zakázané; ale v mnohých budovách sa stále nachádza drobivý chryzotil a/alebo iný typ materiálov obsahujúcich azbest, a spôsobuje tak vystavenie azbestu počas údržby, úprav, odstraňovania a demolácie. Chryzotil sa používa aj v trecích materiáloch, textíliách a na iné účely.