Opis

Okolnosti vystavenia

Miesta tumorov (alebo typy), pre ktoré existujú dostatočné dôkazy o karcinogenite u ľudí

Arzén sa často označuje ako polokov. Arzén prírodného pôvodu, ako aj vyrábaný arzén sa do životného prostredia dostáva najmä cez vodu.
Arzén a zlúčeniny arzénu sa vyrábajú a komerčne využívajú už celé storočia.

Hlavný spôsob vystavenia arzénu je vystavenie skonzumovaním potraviny alebo vypitím vody kontaminovanej napríklad pesticídmi, herbicídmi alebo insekticídmi.
Rakovina vzniká aj vystavením arzénu, a to v dôsledku vdychovania jeho vlákien.

  • Pľúca
  • Pokožka
  • Močový mechúr