Opis

Okolnosti vystavenia

Miesta tumorov (alebo typy), pre ktoré existujú dostatočné dôkazy o karcinogenite u ľudí

Skupina prirodzene sa vyskytujúcich vláknitých minerálov so súčasnou alebo historickou komerčnou užitočnosťou pre svoje fyzické a chemické vlastnosti. Azbest sa používa na izoláciu v budovách a ako zložka viacerých výrobkov, ako sú napríklad strešné šindle, vodné potrubia, hasiace deky a plastové plnivá, ako aj spojky a brzdové obloženia, tesnenia a doštičky pre automobily.
Hlavné formy azbestu sú chryzotil (biely azbest) a krokydolit (modrý azbest). Ďalšie formy sú amozit, antofylit, tremolit a aktinolit.

K vystaveniu azbestu dochádza prostredníctvom vdychovania vlákien:

  • najčastejšie z kontaminovaného ovzdušia v pracovnom prostredí (ľudia, ktorí žijú s pracovníkmi pracujúcimi s azbestom, môžu byť vystavení azbestovému prachu v oblečení),
  • ale aj z okolitého ovzdušia v blízkosti prevádzok, ktoré spracúvajú azbest,
  • alebo vzduch v interiéri v domoch a budovách, ktoré obsahujú drobivé azbestové materiály (inštalácia, odstraňovanie alebo oprava výrobkov s obsahom azbestu pri údržbe domácnosti predstavuje spôsob vystavenia).
  • Pľúca
  • Mezotelióm (rakovina buniek mezotelu, ochrannej výstelky, ktorá pokrýva hruď, brucho a priestor okolo srdca).
  • Hrtan
  • Vaječníky