Измерването на талията е полезен начин да придобиете представа за това дали при вас е налице повишен риск от здравословни проблеми поради твърде много мазнини (вж. таблица 1).

Таблица 1: Гранични стойности за обиколката на талията

Нисък риск

Висок риск

Мъже

≤ 94 cm

≥ 102 cm

Жени

≤ 80 cm

≥ 88 cm

Колкото е по-голям вашият индекс на телесната маса (ИТМ) и колкото е по-голяма обиколката на талията ви, толкова е и по-голяма вероятността да развиете здравословни проблеми, свързани със затлъстяването. Талията може да се измерва по различни начини, но този, който се използва, за да се определи дали размерът на талията ви е здравословен, е да измервате около талията си в средната точка на разстоянието между върха на ханша ви и края на най-долното ви ребро (това означава приблизително в една линия с пъпа ви). На фигура 2 са показани няколко съвета как правилно да измерваме обиколката на талията.

Фигура 2: Как да измервате талията си.

Източник: © ElenaNaum - iStockphoto.com.

Логично е да измервате обиколката на талията си периодично, например веднъж месечно. Също така полезен, макар и не толкова точен начин за добиване на представа за това дали сте напълнели, е да следите дали дрехите са ви по мярка. Препоръчва се да следите теглото си поне веднъж седмично за загуба на тегло и с цел контрол на теглото (за всички хора).