Изчислено е, че рискът от рак при хора, които поддържат здравословно телесно тегло (индекс на телената маса [ИТМ] между 18,5 и 25 kg/m2), е с около 6 % по-нисък в сравнение с тези, които са с наднормено тегло (ИТМ над 30 kg/m2). Някои фактори от начина на живот, като например здравословният хранителен режим, нормалното телесно тегло и физическата активност, често всичките едновременно намират място в живота на даден човек, поради което е трудно да се разграничи отделното им въздействие. Най-голяма полза за здравето се постига чрез водене на здравословен начин на живот (Допълнителна информация относно Хранителен режим, физическа активност и алкохол).