För att inte gå upp i vikt måste du äta hälsosam kost och det underlättar också att vara så fysiskt aktiv som möjligt. Men det här händer bara om du bestämmer dig för att det ska hända, och därför rekommenderas du att agera aktivt. För att gå ned i vikt rekommenderas det att du både minskar ditt energiintag (kaloriintag) och ökar din fysiska aktivitet. Ett kombinerat program med hälsosam kost och ökad fysisk aktivitet ger en större viktminskning på lång sikt än ett program som bara inkluderar antingen hälsosam kost eller ökad fysisk aktivitet. Be din läkare om ett lämpligt program med hälsosam kost plus ökad fysisk aktivitet, och sök stöd hos din familj och dina vänner. Många personer håller särskilda dieter för viktminskning under en period, ofta med viss framgång, men går upp i vikt igen så fort de slutar med dieten. Det är lika viktigt att inte gå upp den vikt som du förlorat som att först gå ned i vikt. Detta innebär att alla förändringar i din livsstil och dina vanor – kost, alkoholintag och fysisk aktivitet – måste bli varaktiga vanor i dit liv, inte bara tillfälliga förändringar under några veckor eller ett par månader.

Vissa personer upplever att rökning hjälper dem att hålla vikten, eller är rädda att de ska gå upp i vikt om de slutar röka. Det kan hända, men om man är medveten om problemet kan det vara lättare att undvika att gå upp i vikt med hjälp av de hälsosamma vanor som beskrivits ovan. I varje fall väger de hälsomässiga fördelarna med att sluta röka mycket tyngre än nackdelarna med att gå upp ett kilo eller två i vikt.