Ja. När mängden fett i kroppen ökar, ökar även sannolikheten för att utveckla vissa typer av cancer: i tarmen (tjock- och ändtarm), njure, matstrupe, bukspottkörtel och gallblåsa, och hos kvinnor: bröstcancer (efter klimakteriet) samt cancer i livmoderslemhinna och äggstockar.

För mycket kroppsfett ökar risken för att få cancer, troligen genom att främja inflammation och öka mängden och antalet tillväxtfaktorer och hormoner, vilket i sin tur gynnar tillväxten av cancerceller.

Risken är högst för de personer som lider av fetma (t.ex. ökar risken för tjock- och ändtarmscancer med 15 % hos överviktiga och med 32 % hos kraftigt överviktiga personer, med ett kroppsmasseindex på mer än 30 kg/m2), men risken ökar stadigt med den mängd kroppsfett som man har. Det rekommenderas därför att sträva efter att hålla vikten så långt ned i det hälsosamma intervallet som möjligt. Måtten varierar naturligtvis mellan olika personer beroende på deras kroppsbyggnad, och därför kan en slank person sikta på den nedre delen av intervallet medan en person med kraftig kroppsbyggnad kan sikta på den övre eller mittersta delen av intervallet.

Vissa särskilt muskulösa personer kan ha ett BMI i kategorierna överviktig eller kraftigt överviktig även om de inte har något extra kroppsfett. De flesta i kategorierna överviktig eller kraftigt överviktig har dock ett stort överskott på kroppsfett.