Risken för att få cancer är enligt beräkningar ungefär 6 % lägre bland de personer som håller en sund kroppsvikt (ett BMI på mellan 18,5 och 25 kg/m2) jämfört med de personer som lider av fetma (ett BMI på över 30 kg/m2). Livsstilsfaktorer som hälsosam kost, normal kroppsvikt och fysisk aktivitet hänger ofta samman och återfinns hos samma personer, och det svårt att särskilja mellan de individuella effekterna. Störst hälsofördelar uppnås genom att ha en hälsosam livsstil (mer information om kost, fysisk aktivitet och alkohol.