Att mäta ditt midjemått är bra sätt att få en idé om huruvida du löper ökad risk för att drabbas av hälsoproblem på grund av för mycket kroppsfett (se Tabell 1).

Tabell 1: Gränsvärden för midjemått

 Låg riskHög risk
Män ≤ 94 cm ≥ 102 cm
Kvinnor ≤ 80 cm ≥ 88 cm

Oavsett vad ditt BMI är ökar risken för att du utvecklar fetmarelaterade hälsoproblem ju större ditt midjemått är. Midjemåttet kan mätas på flera olika sätt, men för att avgöra om du har ett hälsosamt midjemått ska du mäta runt midjan mitt emellan höftbenets övre kant och det nedersta revbenet (ungefär i höjd med naveln). Figur 2 ger några tips på hur du mäter ditt midjemått på rätt sätt.

Figur 2: Så här mäter du ditt midjemått.

measure-your-waist

Källa: © ElenaNaum - iStockphoto.com.

Du bör mäta ditt midjemått då och då, ungefär en gång i månaden. Du kan också vara uppmärksam på hur dina kläder passar för att få en idé, om än mindre exakt, om huruvida du går upp i vikt. Det rekommenderas att man kontrollerar sin vikt minst en gång i veckan för att hålla koll på om man går upp eller ned i vikt (alla personer).