Elektrické, magnetické či elektromagnetické polia vysielané z prístrojov, ako sú elektrické spotrebiče, rozhlasové vysielače, elektrické vedenia alebo elektrické vodiče, mobilné telefóny alebo iná bezdrôtová komunikácia, nemajú dostatočnú energiu na rozbitie chemických väzieb; preto sa tieto polia nazývajú „neionizujúce žiarenie“.

Známe biologické účinky týchto polí sa môžu vyskytnúť na oveľa vyšších úrovniach vystavenia, ako sa vyskytujú v každodenných situáciách. Patrí medzi ne nervová stimulácia a ohrievanie tkaniva, ale technológie sú v súlade s usmerneniami týkajúcimi sa ochrany, takže fungujú tak, aby sa zamedzilo týmto účinkom na zdravie. Tieto typy neionizujúceho žiarenia nie sú uznané ako príčiny rakoviny.

Niektoré technológie sú však pomerne nové alebo spôsoby, akými sa používajú, sa zmenili. V takýchto situáciách trvá vedcom dlho, kým zhromaždia dostatok údajov, aby s istotou vylúčili riziko rakoviny. Napríklad existujú určité otvorené otázky, pokiaľ ide o intenzívne používanie mobilných telefónov. Pokým bude možné vyvodiť jasné vedecké závery, možno používať určité jednoduché opatrenia na zníženie každodenného vystavenia, ako napríklad používať drôtovú súpravu „hands-free“ alebo vyhýbať sa veľmi dlhým telefonickým rozhovorom.