Radón je prírodný rádioaktívny plyn, ktorý sa vyskytuje v zemskej kôre. Radón je súčasťou dlhého reťazca rádioaktívneho rozpadu, ktorý začína uránom, ktorý sa nachádza v horninách a pôde, odkedy vznikla Zem. Ľudia radón nemôžu zacítiť, pretože nemá žiadnu farbu ani pach, možno však odmerať jeho rádioaktivitu. Radónový plyn sa dostáva do domov zo zeme. V niektorých domoch je vysoká koncentrácia radónu, najmä pokiaľ ide o domy v oblastiach s väčším množstvom prírodného uránu v pôde a horninách. Radón sa môže nachádzať aj v stavebných materiáloch a pitnej vode, ale takéto prípady väčšinou spôsobujú omnoho nižšiu úroveň vystavenia žiareniu než radón nachádzajúci sa v zemi.

Hoci radón samotný je plyn, jeho produkty rádioaktívneho rozpadu nemajú plynný charakter. Viažu sa totiž k prachovým časticiam vo vzduchu. Vdychované produkty rozpadu nám svojim žiarením môžu poškodiť pľúca.

Vystavenie radónu zvyšuje riziko rakoviny pľúc. Zvýšené riziko je úmerné koncentrácii radónu vo vzduchu, ktorý dýchame, a dĺžke vystavenia radónu.