Vysokú koncentráciu radónu možno znížiť jednoduchými stavebnými prácami. V medzinárodných usmerneniach sa uvádza, že úroveň radónu by sa mala znížiť, pokiaľ je vyššia ako 100 – 300 Bq/m3.

Na zníženie úrovne radónu možno použiť viaceré metódy, ktorých podstatou je obmedzenie prestupu radónu do domu zo zeme. Niektoré metódy fungujú na princípe mierneho zvýšenia tlaku vzduchu v dome, iné sú založené na zriedení vzduchu vstupujúceho do domu zo zeme s vonkajším vzduchom alebo na vytiahnutí vzduchu zo zeme pod domom a jeho prečerpania do atmosféry. Väčšina systémov na zníženie radónu si vyžaduje použitie malých elektrických čerpadiel.

Po skončení prác na zníženie úrovne radónu by ste mali opakovanie skontrolovať, či je úroveň radónu nízka. Mali by ste dodržiavať pokyny o pravidelných kontrolách a údržbe svojho systému na zníženie radónu.