Akákoľvek dávka ionizujúceho žiarenia môže zvýšiť riziko rakoviny počas života, ale nízke dávky žiarenia zvyšujú riziko rakoviny len o málo. Dôkazy o tom vyplývajú z mnohých štúdií, v ktorých boli dôkladne preskúmané miery rakoviny u veľkých skupín ľudí s rôznou úrovňou vystavenia žiareniu. Štúdie sa týkali ľudí, ktorí prežili výbuch atómových bômb v Japonsku, ľudí, ktorí boli vystavení žiareniu v práci, a ľudí, ktorí žili dlho v domácnostiach s vysokou úrovňou radónu.