Obdobne ako v domácnostiach, aj na pracoviskách vrátane bežných kancelárií a obchodov môže byť vysoká úroveň radónu. Zamestnávateľ by mal k vystaveniu radónom na pracovisku pristupovať ako k riziku ohrozenia zdravia pri práci. Opatrenia potrebné na riadenie úrovne radónu na pracovisku sú spravidla podobné ako opatrenia pre domácnosti. Ich súčasťou je kontrola, či sa pracovisko nachádza v oblasti s pravdepodobným výskytom vysokej úrovne radónu a ak áno, pristúpi sa k zmeraniu úrovne radónu na pracovisku. Vysokú úroveň radónu možno všeobecne znížiť použitím rovnakých metód, aké sa používajú pre domácnosti.