Lekári, ktorí pacientom (a to najmä deťom, ktoré sú citlivejšie na účinky ionizujúceho žiarenia) odporučia diagnostické postupy zahŕňajúce žiarenie (diagnostický röntgen, snímanie počítačovou tomografiou – CT alebo izotopické vyšetrenie) a pracovníci, ktorí vykonávajú tieto vyšetrenia, sú všeobecne informovaní o tom, že žiarenie treba používať opatrne. Riziko rakoviny spojené s týmito vyšetreniami je zvyčajne veľmi malé a keď je postup odôvodnený, prínosy prevažujú nad možnými škodlivými účinkami na zdravie. Použitie postupov ionizujúceho žiarenia by sa však malo obmedzovať na diagnostiku v prípade podozrenia na ochorenie, a nemalo by sa vykonávať napríklad v rámci bežných zdravotných prehliadok.

Dôležité je, že tieto úkony sa vykonávajú v záujme pacienta. Odmietnutie vyšetrenia môže mať veľmi vážne zdravotné dôsledky vtedy, ak z tohto dôvodu nebude diagnostikované ochorenie alebo zranenie alebo ak bude diagnóza oneskorená či nesprávna. Ak sú však tieto vyšetrenia vykonávané opakovane, pacienti by sa mali svojho lekára opýtať, či sú všetky vyšetrenia lekársky odôvodnené, aby zamedzili zbytočnému vystaveniu röntgenovým lúčom alebo vyšetreniu CT. Niekedy existujú určité alternatívy, napríklad ultrasonografia alebo využitie vyšetrenia s menším vystavením žiareniu. Pokiaľ ide o to, aké vyšetrenie je potrebné v záujme riadnej diagnostiky, však treba však dôverovať úsudku lekárov.