Odhaduje sa, že riziko rakoviny je približne o 6 % nižšie u ľudí, ktorí si udržiavajú zdravú telesnú hmotnosť [index telesnej hmotnosti (BMI) od 18,5 do 25 kg/m2], v porovnaní s ľuďmi, ktorí sú obézni (BMI nad 30 kg/m2). Zvyčajne sa u konkrétneho jedinca vyskytuje viacero faktorov súvisiacich so životosprávou (napríklad zdravá strava a normálna telesná hmotnosť), a teda je zložité oddeliť ich nezávislé účinky. Najväčší zdravotný prínos možno pripísať zdravému životnému štýlu (ďalšie informácie o strave, fyzickej aktivite a alkohole).