Áno. Ak máte nadváhu alebo ste obézny, prípadne priberáte, vždy má význam schudnúť. Existujú dôkazy, že úbytok hmotnosti je spojený so zníženým rizikom rakoviny, a veľmi veľa dôkazov, že chudnutie má veľký význam z hľadiska zníženia rizika cukrovky, ktorú dokonca pomáha liečiť, ako aj z hľadiska zníženia niektorých rizikových faktorov týkajúcich sa choroby srdca a mozgovej porážky, ako sú napríklad krvný cholesterol a tlak. Dobrá správa však je, že bez ohľadu na stupeň vašej nadváhy alebo obezity môžete niektoré z týchto zdravotných prínosov pocítiť, aj keď schudnete len niekoľko kilogramov. Aj keď by ste sa v záujme významnejších zdravotných prínosov mali usilovať o dosiahnutie rozpätia zdravej hmotnosti (BMI 18,5 – 25 kg/m2), určité prínosy pocítite pri každom úbytku hmotnosti – takže tento cieľ možno reálne dosiahnuť.