Slová „nadváha“ alebo „obezita“ často používame na opísanie stavu, keď sa v tele nahromadilo príliš mnoho tuku. Tuk je normálnou súčasťou tela, zabezpečuje izoláciu a chráni niektoré vnútorné orgány, ale aj vytvára určité dôležité hormóny. V prípade normálnych zdravých ľudí tvorí tuk približne štvrtinu až šestinu ich telesnej hmotnosti (ženy majú zvyčajne pomerne viac tuku ako muži), ale čím viac tuku majú navyše, tým viac zdravotných problémov môže spôsobiť.

BMI od 25 do 30 kg/m2 sa nazýva „nadváha“ a BMI nad 30 kg/m2 sa považuje za „obezitu“. Pravdepodobnosť zdravotných problémov spojených s hmotnosťou sa zvyšuje pod aj nad zdravým rozpätím, neexistuje však zjavný bod, keď sa malé riziko zmení na veľké riziko – ide o postupný nárast rizika s nárastom hmotnosti. Ľudia s nadmerným množstvom telesného tuku majú často vyššiu úroveň tukov v krvi (cholesterol a triglyceridy) a vyšší krvný tlak, takže je u nich väčšia pravdepodobnosť choroby srdca. Nadmerný telesný tuk spôsobuje menšiu citlivosť tela na hormón inzulín, takže sa zvyšuje pravdepodobnosť cukrovky, a zároveň vyššiu tvorbu určitých hormónov, takže je väčšia pravdepodobnosť, že bunky sa budú deliť a rásť, a to zvyšuje pravdepodobnosť vzniku niektorých druhov rakoviny. Keďže pri BMI sa nedá rozlíšiť medzi telesnou hmotnosťou tvorenou z tuku a zo svalov, v niektorých osobitných prípadoch nemusí byť BMI veľmi presný ukazovateľ celkového telesného tuku, najmä v prípade ľudí, ktorí majú mnoho svalov, ako sú napríklad športovci, alebo v prípade ľudí, ktorí majú menší ako normálny objem svalov, ako napríklad starší ľudia.

Bez ohľadu na váš BMI však platí, že čím väčší máte obvod pása, tým je u vás väčšia pravdepodobnosť rozvoja zdravotného problému spojeného s obezitou.