Meranie pása predstavuje užitočný spôsob, ako zistiť, či vám hrozí zvýšené riziko zdravotných problémov z príliš veľkého množstva tuku (pozri tabuľku č. 1).

Tabuľka č. 1: Hraničné miery pre obvod pása

Nízke riziko

Vysoké riziko

Muži

≤ 94 cm

≥ 102 cm

Ženy

≤ 80 cm

≥ 88 cm

Bez ohľadu na váš index telesnej hmotnosti (BMI) platí, že čím väčší máte obvod pása, tým väčšia je pravdepodobnosť, že u vás vznikne zdravotný problém súvisiaci s obezitou. Pás možno merať rôzne, ale spôsob, ktorý sa používa na určenie, či máte zdravú veľkosť pása, je merať okolo vášho pása v strede medzi vrchom bedrovej kosti a spodnou časťou najnižšieho rebra (to znamená približne pri pupku). Na obrázku č. 2 sú uvedené niekoľké tipy o tom, ako si presne zmerať obvod pása.

Obrázok č. 2: Ako si zmerať pás.

Zdroj:  © ElenaNaum - iStockphoto.com.

Je rozumné zmerať si raz za čas obvod pása, napríklad raz za mesiac. Nápomocné môže byť aj sledovať, ako vám sedí oblečenie. Je to však menej presný spôsob, ako určiť, či priberáte. Kvôli prípadnému úbytku na hmotnosti a regulovaniu hmotnosti sa odporúča najmenej raz za týždeň si preveriť svoju hmotnosť (platí to pre všetkých ľudí).