Czy istnieje ryzyko zachorowania na raka w wyniku promieniowania niejonizującego, takiego jak pola elektromagnetyczne wytwarzane przez linie elektroenergetyczne, mikrofale wykorzystywane w kuchenkach mikrofalowych i fale radiowe wykorzystywane w technologiach bezprzewodowych (telefonach komórkowych, urządzeniach Wi-Fi, telewizji i radiu)?

Pola elektryczne, magnetyczne lub elektromagnetyczne emitowane przez urządzenia, takie jak sprzęt elektryczny, nadajniki telewizyjne i radiowe, linie elektroenergetyczne lub instalacje elektryczne, telefony komórkowe lub inne urządzenia komunikacji bezprzewodowej, nie mają wystarczająco dużo energii, aby niszczyć wiązania chemiczne; pola te nazywa się zatem „promieniowaniem niejonizującym”.

Znane skutki biologiczne oddziaływania tych pól mogą występować na dużo wyższych poziomach narażenia, niż poziomy, z którymi ludzie mają do czynienia na co dzień. Ma to miejsce w przypadku stymulacji nerwów i rozgrzewania tkanek, ale technologie są zgodne z wytycznymi dotyczącymi ochrony, które określono w celu zapobiegania takim skutkom zdrowotnym. W przypadku tych rodzajów promieniowania niejonizującego nie stwierdzono, aby były przyczyną zachorowań na raka.

Niektóre technologie są jednak stosunkowo nowe lub uległy zmianie sposoby ich wykorzystania. W takich sytuacjach naukowcy potrzebują dużo czasu w celu zgromadzenia wystarczającej ilości danych, aby z pewnością wykluczyć ryzyko zachorowania na raka. Przykładowo otwarte pozostają pewne pytania dotyczące intensywnego korzystania z telefonów komórkowych. Dopóki nie zostaną sformułowane wiążące, naukowe wnioski, w życiu codziennym wprowadzić można pewne łatwe w zastosowaniu środki, aby zmniejszyć narażenie, takie jak korzystanie z zestawu głośnomówiącego lub unikanie bardzo długich rozmów telefonicznych.