Wysokie stężenie radonu można obniżyć dzięki wykonaniu robót budowlanych. Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi poziom radonu należy obniżyć, jeżeli przekracza 100–300 Bq/m3.

Poziom radonu można obniżyć, stosując różne metody ograniczania przenikania radonu do wnętrza domu z gleby. Niektóre metody są skuteczne dzięki nieznacznemu zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz domu, natomiast inne polegają na rozcieńczaniu powietrza przedostającego się do wnętrza domu z gleby powietrzem atmosferycznym lub odsysaniu powietrza z gruntu pod domem i wypompowywaniu go do atmosfery. Większość systemów obniżaniu stężenia radonu wymaga korzystania z niewielkich pomp z napędem elektrycznym.

Po wykonaniu prac mających na celu obniżenie stężenia radonu należy powtórzyć badanie, aby sprawdzić, czy stężenie radonu jest niskie. Należy przestrzegać instrukcji dotyczących kontroli okresowych i konserwacji systemu służącego do obniżania stężenia radonu.