W miejscach pracy, takich jak urzędy i sklepy, podobnie jak w przypadku domów, również może utrzymywać się wysoki poziom stężenia radonu. Pracodawca powinien zarządzać poziomem narażenia na oddziaływanie radonu w miejscu pracy jako ryzykiem związanym ze zdrowiem w miejscu pracy. Działania, które należy podjąć, aby zagwarantować właściwe zarządzanie poziomami radonu w miejscu pracy, są podobne do działań podejmowanych w domach i obejmują sprawdzenie, czy miejsce pracy znajduje się na obszarze, w którym istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia wysokiego stężenia radonu, oraz przeprowadzanie pomiarów stężenia radonu w miejscu pracy. Co do zasady, wysoki poziom radonu w miejscu pracy można obniżyć, stosując takie same metody jak w domach.