Radon to naturalny gaz promieniotwórczy występujący w skorupie ziemskiej. Radon to pierwiastek wchodzący w skład długiego łańcucha rozpadu promieniotwórczego rozpoczynającego się od uranu, który był obecny w skałach i glebie od chwili powstania Ziemi. Człowiek nie może wykryć radonu, ponieważ pierwiastek ten jest bezbarwny i nie ma zapachu, ale można zmierzyć jego poziom z uwagi na jego promieniotwórczy charakter. Radon w postaci gazu przedostaje się do gospodarstw domowych z gleby. W niektórych domach odnotowuje się wysokie stężenie radonu – dotyczy to w szczególności domów położonych na obszarach, na których w glebie i skałach występują bogatsze złoża naturalnego uranu. Radon może również występować w materiałach budowlanych i w wodzie pitnej, ale w większości przypadków narażenie na oddziaływanie radonu w takiej formie jest znacznie mniejsze niż narażenie na oddziaływanie radonu pochodzącego z gleby.

Choć sam radon jest gazem, produkty jego rozpadu promieniotwórczego już nie, dlatego też produkty te łączą się z cząstkami pyłu w powietrzu. Promieniowanie emitowane przez wdychane produkty rozpadu radonu mogą powodować uszkodzenie płuc.

Narażenie na oddziaływanie radonu zwiększa ryzyko zachorowania na raka płuc. Ryzyko to wzrasta proporcjonalnie do poziomu stężenia radonu we wdychanym powietrzu oraz okresu narażenia na oddziaływanie radonu.