Każda dawka promieniowania jonizującego może zwiększyć ryzyko zachorowania na raka w trakcie całego życia, ale małe dawki promieniowania zwiększają ryzyko zachorowania na raka jedynie w małym stopniu. Stosowne dowody uzyskano na podstawie szeregu badań, w ramach których dokładnie przeanalizowano zachorowalność na raka w dużych grupach osób o różnym stopniu narażenia na promieniowanie, w tym osób, które przeżyły wybuch bomb atomowych zrzuconych na Japonię, osób, które są narażone na promieniowanie w pracy, oraz osób, które od długiego czasu mieszkają w domach o wysokim poziomie radonu.