Oszacowano, że ryzyko zachorowania na raka wśród osób, które utrzymują prawidłową masę ciała (wskaźnik masy ciała [BMI] w przedziale od 18,5 do 25 kg/m2), jest o około 6% mniejsze niż wśród osób otyłych (wskaźnik BMI powyżej 30 kg/m2). Czynniki związane ze stylem życia, takie jak zdrowa dieta, prawidłowa masa ciała i aktywność fizyczna, często występują łącznie u tych samych osób, dlatego też trudno jest oszacować ich indywidualny wpływ. Prowadzenie zdrowego stylu życia stanowi największą korzyść dla zdrowia (dodatkowe informacje na temat diety, aktywności fizycznej i alkoholu).