Tak. Osoby z nadwagą, osoby otyłe lub osoby przybierające na wadze zawsze powinny dążyć do ubytku masy ciała. Istnieją dowody potwierdzające, że ubytek masy ciała wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem zachorowania na raka, przy czym bardzo duża ilość dowodów wskazuje, że ubytek masy ciała ma istotne znaczenie dla ograniczenia ryzyka cukrzycy i może sprzyjać jej leczeniu, a także ogranicza szereg czynników ryzyka związanych z chorobami serca i zawałem, takich jak poziom cholesterolu we krwi i ciśnienie krwi. Dobre wiadomością jest, że niezależnie od skali nadwagi, na którą cierpi dana osoba, korzystny wpływ na zdrowie można odnotować po ubytku zaledwie kilku kilogramów. Choć aby uzyskać największe korzyści dla zdrowia, należy dążyć do osiągnięcia wskaźnika masy ciała mieszczącego się w prawidłowym przedziale (BMI na poziomie od 18,5 do 25 kg/m2), każdy przypadek ubytku masy ciała przynosi pewną korzyść, dlatego też poprawienie swojego stanu zdrowia wcale nie jest takie trudne.