Im większa aktywność fizyczna – biorąc pod uwagę ilość poświęcanego jej czasu i jej intensywność – tym większe prawdopodobieństwo, że dana osoba nie będzie się przejadać. Przy niższym poziomie aktywności organizm nie rozpoznaje, że przyjął już odpowiednią ilość pożywienia – sytuacja ta ulega dodatkowemu pogorszeniu w przypadku, gdy dana osoba spożywa wysokokaloryczną żywność i napoje. Liczy się każdy rodzaj aktywności, ale im bardziej intensywna, tym lepiej.