Työperäinen syöpä ei tavallisesti eroa kliiniseltä taudinkuvaltaan muista tekijöistä johtuvista syövistä. Yksittäisen syövän syytä tai syitä ei itse asiassa voida yleensä määrittää. Kaikkien samantyyppisten syöpien lääketieteellinen hoito on sama.

Jotkut syövät ovat kuitenkin valtaosassa tapauksia työperäisiä. Esimerkiksi mesoteliooma (keuhkopussia, vatsaonteloa ja sydänpussia suojaavan mesoteelisolukon syöpä) johtuu useimmissa tapauksissa asbestista. Joissakin muissa syöpätyypeissä, kuten keuhkosyövässä, voi esiintyä aiemmin tai samanaikaisesti muita keuhkosairauksia, kuten kiteisen piidioksidin hengittämisestä johtuva silikoosi eli kivipölykeuhko tai asbestoosin hengittämisestä johtuva asbestoosi (keuhkofibroosi), mikä osoittaa, että syöpä johtuu altistumisesta piidioksidille tai asbestille riippuen siitä, kumpi oheissairaus on kyseessä.

Euroopan unionissa työperäisestä altistumisesta johtuvasta syövästä voi saada korvauksia. Jos epäilee syöpänsä olevan työperäistä, siitä on kerrottava lääkärille, jotta tämä mahdollisuus voitaisiin arvioida lääketieteellisesti. Lääkäriltä saa tarvittaessa apua myös korvaushakemuksen tekemisessä, jos lääkäri vahvistaa lääketieteelliset näytöt kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen yleisten periaatteiden mukaisesti.