Tietoa ohjeistosta

Euroopan syöväntorjuntaohjeisto on Euroopan komission aloite, jonka tarkoituksena on tiedottaa kansalaisille toimista, joihin he voivat ryhtyä oman tai perheenjäsentensä syöpäriskin pienentämiseksi. Ohjeiston uusi 4. painos sisältää 12 suositusta, joita useimmat ihmiset voivat noudattaa ilman erityistä asiantuntemusta tai neuvontaa. Mitä useampia suosituksista noudattaa, sitä pienemmäksi syöpäriski kutistuu. Arviolta lähes puolet kaikista syöpien aiheuttamista kuolemantapauksista Euroopassa voitaisiin välttää, jos kaikki noudattaisivat näitä suosituksia.

Tällä sivustolla on julkaistu ohjeiston neljäs painos sekä Kysymyksiä ja Vastauksia, joista saa lisää tietoa kustakin suosituksesta ja syövän ehkäisyyn liittyvistä näkökohdista. Niissä selitetään, mitä syöpäriskiä kullakin suosituksella pyritään torjumaan, ja annetaan yksityiskohtaisempia tietoja siitä, miten kansalaiset voivat suojata itseään ja perhettään.

Ohjeiston ensimmäinen painos julkaistiin vuonna 1987. Neljännen painoksen ovat laatineet vuosina 2012–2013 syöpäasiantuntijat, tutkijat ja muut alan asiantuntijat eri puolilta Euroopan unionia hankkeessa, jota koordinoi Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus ja jota tuettiin taloudellisesti EU:n terveysohjelmasta. Suositusten muotoilussa on otettu huomioon viimeisimmät saatavilla olevat tieteelliset tiedot. Kaikkia asiantuntijoita, jotka osallistuivat 4. painoksen laatimiseen, pyydettiin toimimaan riippumattomasti ja esittämään näkemyksensä ainoastaan asiantuntijoina eikä jonkin organisaation tai laitoksen edustajina. Heitä pyydettiin myös ilmoittamaan kaikki todelliset tai oletetut aiheeseen liittyvät etuyhteytensä.

Asiantuntijat osallistuivat kahden vuoden ajan monialaiseen yhteistyöhankkeeseen, jossa aihetta koskevaa aineistoa koottiin ja tarkasteltiin työryhmissä. Työryhmät saivat tieteellistä ja teknistä tukea näytön kartoittamisessa ja analysoinnissa epidemiologien ryhmältä, jolla oli kokemusta tieteellisen kirjallisuuden järjestelmällisestä tarkistamisesta. Ohjeiston suositusten perustelut ja niitä tukeva näyttö selostetaan työryhmissä kirjoitetuissa tieteellisissä artikkeleissa.

Työryhmät sopivat suositusten sanamuodosta yhteistyössä käyttäytymistieteiden ja viestinnän asiantuntijoiden sekä hankkeen kahden päätutkijan kanssa. Huomioon otettiin se, että suositukset on kohdistettu suurelle yleisölle. Yleisestä riippumattomasta tieteellisestä valvonnasta ja suositusten lopullisesta hyväksymisestä vastasi tiedekomitea, joka koostuu kokeneista tutkijoista ja huomattavista toimijoista syövän torjunnan alalla Euroopassa. Hankkeen tieteellinen sihteeristö toimi Kansainvälisessä syöväntutkimuskeskuksessa, ja päätutkijat johtivat sitä yhdessä.

The September issue of the European Journal of Cancer features an interview of European Code Against Cancer IARC project leaders Drs Lawrence von Karsa and Joachim Schüz. Watch video

Organising Committees