Eurooppalaisessa syöväntorjuntaohjeistossa kuvataan toimia, joilla voit vähentää riskiäsi sairastua syöpään. Mitä useampia suosituksia noudatat, sitä matalampi kuin riskisi sairastua syöpään.

Kaikilla ei kuitenkaan ole samoja mahdollisuuksia vähentää riskiään. Elintapoihin vaikuttavat myös ne sosiaaliset ja taloudelliset olosuhteet, joihin ihmiset syntyvät ja joissa he elävät. Nämä olosuhteet riippuvat osittain poliittisista, kulttuurisista ja ympäristöön liittyvistä tekijöistä, joihin ei voi itse suoraan vaikuttaa.

Syövän ehkäiseminen onnistuu parhaiten, kun hallituksen politiikoilla ja toimilla helpotetaan terveellisten valintojen tekemistä ja suojellaan kansalaisia syöpää aiheuttavilta aineilta.

Tarvitaan esimerkiksi lisää politiikkaa, jolla vaikeutetaan tupakan ostamista ja tupakointia ja edistetään liikunnallisuutta ja terveellisen ruokavalion omaksumista. Ilmansaasteiden vähentämisen jatkaminen edellyttää säännösten täytäntöönpanoa tai tiukentamista.

Yksilöiden, terveydenhuollon ammattilaisten, syöpäjärjestöjen ja yhteisöjen olisi yhdessä kannustettava ja tuettava politiikkoja ja toimia, joilla helpotetaan terveellisten valintojen tekemistä ja luodaan elinympäristö, jossa ihmiset voivat välttää syöpään sairastumista ja elää terveinä vanhaksi asti.