Stressin ei ole todettu aiheuttavan syöpää. Euroopassa on esimerkiksi toteutettu useita erilaisia ammatteja kattanut laaja-alainen tutkimus, johon osallistui sekä miehiä että naisia. Sen mukaan on epätodennäköistä, että stressi olisi syövän riskitekijä. Stressaavat tilanteet saattavat kuitenkin saada jotkut ihmiset omaksumaan todennäköisemmin sellaisia epäterveellisiä tapoja, jotka lisäävät syöpäriskiä. Esimerkkinä voidaan mainita tupakointi tai runsas alkoholinkäyttö.