Kyllä. Työpaikalla on suora vaikutus työntekijöiden ja samalla heidän perheidensä ja yhteisöjensä sekä koko yhteiskunnan terveyteen ja hyvinvointiin, joten se luo erinomaiset olosuhteet ja infrastruktuurin ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien toimenpiteiden tukemiseksi suurten väestöryhmien keskuudessa. Esimerkkeinä voidaan mainita tupakoinnin lopettaminen, liikunnan lisääminen sekä ruokavalio. Yhdistämällä työnantajien, työntekijöiden ja yhteiskunnan toimet työterveyttä edistävien ohjelmien kautta tai edistämällä terveellisiä elintapoja sekä lisäämällä työntekijöiden osallisuutta työympäristön muokkaamisessa voidaan parantaa ihmisten työterveyttä ja työhyvinvointia.