Kaikki syövät johtuvat poikkeavuuksista (mutaatioista) kehon solujen DNA:ssa. Keho kykenee puolustautumaan joitakin mutaatioita vastaan, mutta ulkopuoliset tekijät voivat murtaa tämän puolustuksen. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi tupakansavun syöpää aiheuttavat kemikaalit, säteily ja tietyt infektiot. Kehon sisäinen ravitsemustila ja kehon tuottamat hormonit voivat joskus lisätä geneettisten poikkeavuuksien todennäköisyyttä.

Yleisin syövän aiheuttaja Euroopan unionissa on tupakointi. Epäterveelliset elintavat, joihin kuuluu ylipaino tai liikalihavuus, kehno ruokavalio, liikunnan puute ja alkoholin kulutus, ovat toinen merkittävä syövän aiheuttaja. Merkittäviä tekijöitä ovat myös auringolle ja eräille muille säteilylähteille (esim. radonille) altistuminen, karsinogeeneille altistuminen työpaikalla sekä tietyt infektiot.

Mitä enemmän ihminen altistuu mille tahansa näistä tekijöistä (kesto, toistuvuus ja altistumisen määrä), sitä suurempi on syöpään sairastumisen riski.