Useiden ammattien on osoitettu lisäävän joidenkin syöpäsairauksien riskiä tiettyjen työpaikoilta löytyvien kemiallisten aineiden takia. Seuraavassa kuvaillaan joitakin merkittävimmistä syöpää aiheuttavista aineista, joita työpaikoilta löytyy.

Taulukossa 1 esitetään ammatit, joissa työntekijöillä on todettu esiintyvän tavallista enemmän syöpää. Joidenkin ammattien osalta syöpää aiheuttavat kemikaalit ovat tiedossa, mutta joissakin ammateissa niitä ei ole vielä kyetty määrittämään varmasti.

Taulukko 1: Syöpää aiheuttavat ammatit.

Ammatti
tai teollisuudenala
Syöpäkasvainten sijaintipaikat (tai syöpätyypit),
joiden osalta syöpää aiheuttava vaikutus ihmisissä perustuu riittävään näyttöön
Alumiinin valmistus Keuhkot, virtsarakko
Auramiinin valmistus Virtsarakko
Kivihiilen kaasuttaminen Keuhkot
Kivihiilitervan tislaaminen Iho
Koksintuotanto Keuhkot
Hematiitin louhinta (maanalainen) Keuhkot
Raudan ja teräksen valaminen Keuhkot
Isopropanolin valmistus Nenäontelo ja nenän sivuontelot
Magentan valmistus Virtsarakko
Maalaustyö Keuhkot, mesoteliooma, virtsarakko
Kumin valmistus Leukemia, lymfooma, keuhkot, vatsa, virtsarakko

Lähde: Cogliano VJ, Baan R, Straif K et al. (2011). ”Preventable exposures associated with human cancers.”, J Natl Cancer Inst, 103:1827–1829, Oxford University Pressin luvalla.

Työpaikoilla tapahtuva altistuminen on usein monitahoinen ongelma, koska kemiallisille aineille voi altistua yksittäin tai seoksena tai siihen liittyy altistuminen myös muille syöpää aiheuttaville asioille tai aineille, kuten tupakointi tai alkoholin juominen. Näin ollen monet työntekijät altistuvat mahdollisesti useille eri aineille, jotka aiheuttavat syöpiä eri elimissä. Syöpää aiheuttavat aineet, joita työpaikoilla esiintyy, aiheuttavat pääasiassa keuhkosyöpää mutta usein myös mesotelioomaa (keuhkopussia, vatsaonteloa ja sydänpussia suojaavan mesoteelisolukon syöpä) sekä ihosyöpää, virtsarakonsyöpää ja ruokatorvensyöpää (kuva 2).

Kuva 2: Työpaikoilla käytettävien kemikaalien aiheuttamien syöpäkasvainten sijaintipaikat.

cancer-sites-workplace

Lähde: © iStockphoto.com.

Ulkotyöntekijöiden, kuten rakennus- ja maataloustyöntekijöiden, hengenpelastajien ja puutarhureiden, iho saattaa altistua enemmän UV-säteilyn aiheuttamille vahingoille. Muita työhön liittyviä altistumisen lähteitä ovat muun muassa ympäristön tupakansavu sekä radon.