Yleisesti ottaen kyllä. Euroopan unionissa on toteutettu monia merkittäviä toimenpiteitä, joilla torjutaan ympäristössä esiintyviä syöpää aiheuttavia kemikaaleja. Esimerkiksi dioksiinien määrä on laskenut merkittävästi ympäristössä ja elintarvikkeissa ja samalla myös ihmisissä. Kaikenlaisten asbestien käyttö on kielletty EU:n jäsenvaltioissa (direktiivillä 1999/77/EY kiellettiin kaikentyyppisten asbestien käyttö 1. tammikuuta 2005 lähtien ja direktiivillä 2003/18/EY kiellettiin asbestin louhinta sekä asbestituotteiden valmistus ja käsittely).

Altistumista ei kuitenkaan ehkäistä EU:n jäsenvaltioissa parhaalla mahdollisella tavalla. Vaikka ilmansaasteiden määrä on suurissa Euroopan kaupungeissa nykyään paljon pienempi kuin 1960- tai 1970-luvuilla, suojatasoa tiukennetaan jatkuvasti. Kehitteillä on uutta teknologiaa, kuten tekniset nanohiukkaset, mutta vaikka uuden teknologian käyttöä säänneltäisiin saatavilla olevien tietojen perusteella, siihen liittyvä syöpäriski on yhä tutkimatta. Yhteiskunnallisen tilanteen muuttuminen voi myös vaikuttaa altistumiseen tekijöille, joita hallittiin ennen paremmin. Uusi tieteellinen näyttö voi myös osoittaa, että altistuminen, jota aiemmin pidettiin turvallisena, saattaakin aiheuttaa syöpää. Monia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä on toteutettu ja säädöksiä hyväksytty, mutta näyttöä ja suosituksia on tarkistettava ja mukautettava jatkuvasti. Lisäksi säädösten noudattamista on valvottava koko ajan. Monissa maissa on esimerkiksi yhä ongelmia, jotka liittyvät asbestialtistukseen poisto-, purku-, huolto- ja ylläpitotöiden yhteydessä.