Paras tapa on hankkia tietoa luotettavista lähteistä, kuten paikallisilta terveysviranomaisilta.

Joissakin tilanteissa altistuminen samanaikaisesti useille muille aineille, esimerkiksi ilmansaasteille, voi lisätä syöpäriskiä teollisuusalueiden (kuten polttolaitosten, kaatopaikkojen tai tuotantolaitosten) lähistössä, ja altistuminen voi tilapäisesti myös ylittää sallitun rajan. Ihmiset huolestuvat usein, kun tiedotusvälineet kertovat vedestä, elintarvikkeista, maaperästä tai ilmasta löytyneistä mahdollisesti myrkyllisistä aineista tai niin kutsutuista syöpäkeskittymistä (eli yksittäisistä alueista, joilla on hyvin paljon syöpätapauksia). Euroopan unionissa on kuitenkin todettu viime vuosien aikana vain muutama tapaus, joissa altistuminen myrkyllisille kemikaaleille olisi lisännyt todistetusti syöpätapausten määrää. Kansalaisten altistumista saastuneille alueille on kuitenkin torjuttava ja vähennettävä kaikin mahdollisin keinoin.

Ilmansaasteiden määrä voi olla suuri myös vilkasliikenteisillä alueilla. Jotta ihmiset altistuisivat vähemmän ilman saastumiselle, tarvitaan toimia sekä yhteiskunnalta että hallituksilta. Hallituksen on hyväksyttävä ja annettava säädökset ja valvottava niitä, ja yksityisautoilulle on myös tarjottava vaihtoehtoja. Jokainen voi itse auttaa vähentämään liikennettä käyttämällä julkisia liikennevälineitä tai kimppakyytejä tai kulkemalla pyörällä.