12 TAPAA VÄHENTÄÄ SYÖPÄRISKIÄ

Tupakka

icon-tobaccoÄlä tupakoi. Älä käytä tupakkaa missään muodossa.

Tupakka on maailmanlaajuisesti yleisin vältettävissä olevien sairauksien ja kuolemantapausten aiheuttaja.

Tupakka on myös syövän yleisin syy. Tupakointi on tupakan käyttötavoista haitallisin, ja suurin osa tupakan aiheuttamista sairauksista liittyy tupakointiin. Tupakointi tappaa yli puolet pitkäaikaisista tupakoijista. 

Tupakan takia kuolee joka vuosi noin 6 miljoonaa henkilöä, ja tupakoinnin aiheuttamat kustannukset ovat maailmanlaajuisesti katsottuna yli puoli biljoonaa dollaria vuodessa. Tupakkaan kuolee tällä vuosisadalla jopa miljardi ihmistä, jos Maailman terveysjärjestön (WHO) tupakoinnin torjuntaa koskevaa puitesopimusta (FCTC) ei saada pantua nopeasti täytäntöön. Euroopan unionissa tarkastettiin hiljattain tupakkatuotedirektiiviä (2014/40/EU), jossa annetaan säännöt tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevaa valvontaa varten. Tavoitteena on yhdenmukaistaa tupakkavalvontaa jäsenvaltioissa, jotta kansalaisten terveyttä voitaisiin suojella tehokkaammin.

Kuvassa 1 esitetään yhteenveto tupakan aiheuttamista terveyshaitoista.

Kuva 1: Tupakkatuotteiden käyttöön ja ympäristön tupakansavulle altistumiseen liittyvät terveysvaikutukset.

consequences-tobacco-second-hand-smoke

Lähde: Muokattu raportista ”The Health Consequences of Smoking – 50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General.”, Atlanta, GA, U.S. Department of Health and Human Services (Yhdysvaltain terveys- ja sosiaalipalveluministeriö), Centers for Disease Control and Prevention (tautien ehkäisy- ja valvontakeskukset), National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (kroonisten sairauksien ehkäisy- ja terveyden edistämiskeskus), Office on Smoking and Health (tupakointia ja terveysasioita käsittelevä virasto), 2014, Yhdysvaltain terveys- ja sosiaalipalveluministeriön luvalla.