12 TAPAA VÄHENTÄÄ SYÖPÄRISKIÄ

Ympäristön tupakansavu

icon-second-hand-smokePidä kotisi savuttomana. Edistä savuttomuutta työpaikallasi.

Altistuminen ympäristön tupakansavulle joko työpaikalla tai kotona on liitetty vältettävissä oleviin sairauksiin, kuten syöpään. Kuvassa 1 esitetään yhteenveto tupakoinnista ja ympäristön tupakansavun hengittämisestä johtuvista terveyshaitoista.

Koti voi olla paikka, jossa altistuu säännöllisesti ympäristön tupakansavulle. Eri puolilla Eurooppaa suhtaudutaan eri tavoin siihen, saako kotona polttaa sisällä vai ei. Savuttomien kotien osuus vaihtelee maasta riippuen 31 prosentista 90 prosenttiin. Olisi toivottavaa, että tupakoitsijat suojelevat muita ihmisiä aiempaa paremmin ympäristön tupakansavulta ja tupakoimattomat kieltävät tupakoinnin kodeissaan ja autoissaan. Tämä on saavutettavissa oleva tavoite.

Niissä Euroopan maissa, joissa tupakointi on yhä sallittua työpaikoilla, kokonaisvaltaisen savuttomuutta edistävän politiikan omaksuminen Maailman terveysjärjestön (WHO) tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen (FCTC) 8 artiklan mukaisesti on paras tapa varmistaa, että työssä käyviä kansalaisia suojellaan tasapuolisesti ja kattavasti ympäristön tupakansavulta. Neuvoston 30. marraskuuta 2009 antama suositus savuttomista ympäristöistä perustuu WHO:n FCTC-yleissopimuksen 8 artiklaan, ja siinä kehotetaan jäsenvaltioita määrittämään sisätiloissa sijaitsevat julkiset paikat, työpaikat ja julkiset liikennevälineet savuttomiksi ympäristöiksi. Tupakointikieltojen kattavuus ja täytäntöönpano vaihtelevat maittain.

Kuva 1: Tupakkatuotteiden käyttöön ja ympäristön tupakansavun hengittämiseen liittyvät terveysvaikutukset.

consequences-tobacco-second-hand-smoke

Lähde: Muokattu raportista ”The Health Consequences of Smoking – 50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General”, Atlanta, GA, U.S. Department of Health and Human Services (Yhdysvaltain terveys- ja sosiaalipalveluministeriö), Centers for Disease Control and Prevention (tautien ehkäisy- ja valvontakeskukset), National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (kroonisten sairauksien ehkäisy- ja terveyden edistämiskeskus), Office on Smoking and Health (tupakointia ja terveysasioita käsittelevä virasto), 2014, Yhdysvaltain terveys- ja sosiaalipalveluministeriön luvalla.