Merkittävimpiä ympäristössä esiintyviä kemikaaleja Euroopan unionin maissa ovat muun muassa ulko- ja sisäilmaa pilaavat saasteet. Niitä ovat esimerkiksi kaikenlaiset asbestit, bentseeni, dieselmoottoreiden pakokaasut sekä polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet), vedessä ja elintarvikkeissa olevat vierasaineet, kuten arseeni ja epäorgaaniset arseeniyhdisteet sekä pysyvät orgaaniset yhdisteet (POP-yhdisteet), kuten dioksiinit. Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus (IARC) määritteli ilmansaasteet hiljattain useiden haitallisten aineiden yhdistelmäksi, joka saattaa aiheuttaa syöpää.

On olemassa riittävää näyttöä siitä, että ympäristössä esiintyvät kemikaalit aiheuttavat useita syöpätyyppejä. Niistä merkittävimmät ovat keuhkosyöpä, virtsarakonsyöpä, ihosyöpä, mesoteliooma (keuhkopussia, vatsaonteloa ja sydänpussia suojaavan mesoteelisolukon syöpä) sekä erilaiset leukemiat (kuva 1).

Kuva 1: Pääasialliset ympäristössä esiintyvien kemikaalien aiheuttamien syöpäkasvainten sijaintipaikat.

cancer-sites-environment

Lähde: © iStockphoto.com.

Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus (IARC) arvioi jatkuvasti, miten todennäköisesti erilaiset kemikaalit ja muut aineet aiheuttavat ihmisille syöpää. IARC:n ja muiden kansainvälisten ja kansallisten viranomaisten tekemät arvioinnit ovat tavallisesti ensimmäinen askel kohti syövän torjuntaa, koska niiden perusteella päättäjät voivat toteuttaa toimenpiteitä, joilla vähennetään tai ehkäistään ihmisten altistumista tiettävästi – tai joskus oletettavasti – syöpää aiheuttaville aineille.

Muita merkittäviä ympäristöön liittyvän altistumisen aiheuttajia ovat ympäristössä oleva tupakansavu (eli passiivinen tupakointi), radon sekä auringon ultraviolettisäteily (UV).